Institut

de

Palamós

Adreçat a persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per a aconseguir-ho. 

Famílies professionals: Sanitat, serveis socioculturals i a la comunitat i informàtica i comunicacions

CALENDARI ASSESSORAMENT

Sense events

Convocatòria d'assessorament curs 2017/2018

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar experiència laboral o en activitats socials en el sector.

Cost: Centres del Departament d'Ensenyament 60€ (preu públic). 

Oferta 2017/2018

Codi Cicle formatiu de grau mitjà Places
1601 Cures Bàsiques d'Infermeria 5
IC10 Sistemes Microinformàtics i Xarxes 5
SC10 Atenció a Persones en Situació de Dependència 10

 

Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós