PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT del 27 de maig al 3 de juny

Institut

de

Palamós

CICLES
FORMATIUS
Educació
Secundària
Postobligatòria
 
ACCÉS
  • Títol d'ESO
  • Prova d'accés
CONTINUÏTAT
  • Accés a batxillerat
  • Prova d'accés o curs d'accés a cicles de grau superior
  • Món laboral

Empreses col·laboradores


 
   
   
   

Formació dual

La Formació Professional Dual, o també coneguda com Formació Dual, Formació en Alternança o FP Dual, és un model educatiu europeu (ja s’implanta a Alemanya, Suïssa, Dinamarca i Àustria) que permet combinar l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica.

FP DUAL

Organització del model dual

Tríptic informatiu

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

Vídeo promocional

Díptic de presentació

Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós