Llibres - Curs 2018/2019

ESO: Consulta els llibres amb el dni del teu fill/a. Si el teu fill o filla no té DNI cal introduir el dni del pare seguit de -P (-P-1 primer fill, -P-2 segon fill) o bé l'IDALU de l'alumne.

Per consultar els llibres de batxillerat i cicles formatius cal accedir amb un dels codis genèrics següents:

Batxillerat: 1BTX i 2BTX
Atenció a persones en situació de dependència: APD1 i APD2
Farmàcia i parafarmàcia: FIP1 i FIP2
Primer de sistemes microinformàtics i xarxes: SMX1

Segon de sistemes microinformàtics i xarxes, cures auxiliar d'infermeria i desenvolupament d'aplicacions multiplataforma NO TENEN LLIBRES