Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Cicles Formatius

Assessorament i Reconeixement


Si tens experiència professional en un sector i vols obtenir un reconeixement aquests serveis et podrien interessar.

Convocatòria Assessorament i Reconeixement – Institut Pere Martell

Què és el servei d'assessorament i reconeixement?

Aquest servei té l'objectiu de definir i orientar a la persona interessada en la seva formació acadèmica i professional per aconseguir-ne millorar la qualificació per obtenir finalment un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials.

S'adreça a persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per a aconseguir-ho. 

 

Quines sortides tens després del servei d'assessorament i reconeixement ?

  1. Continuar cursant el cicle corresponent on s'ha fet l'assessorament i reconeixement i convalidar les unitats formatives que s'han obtingut a través del reconeixement de l'experiència laboral.
  2. En el cas de tenir els requisits, demanar un certificat de professionalitat per obtenir una qualificació professional.

 

Famílies professionals a l'Institut de Palamós: 

  • Sanitat
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Informàtica i comunicacions

 

Anteriors convocatòries:

 

Convocatòria d'assessorament curs 2019/2020

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar experiència laboral o en activitats socials en el sector.

Oferta 2019/2020

Codi Cicle formatiu de grau mitjà Places
1601 Cures Bàsiques d'Infermeria 5
IC10 Sistemes Microinformàtics i Xarxes 5
SC10 Atenció a Persones en Situació de Dependència 5
  Farmàcia i parafarmàcia 5
  Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 5

Llista d'admesos 2019/2020

Les següents persones han estat admeses per al procediment d'assessorament:

  • 40512577D

 

Convocatòria de reconeixement curs 2017/2018

Per apuntar-se al servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials cal haver complert 18 anys, acreditar 2 anys d'experiència laboral o en activitats socials en el sector i disposar de l'informe elaborat en el servei d'assessorament.

Cost: 18 € per cada unitat formativa que es vulgui acreditar.

 

Oferta curs 2017/2018

Codi

Cicle formatiu de grau mitjà

Places

1601

Cures Bàsiques d'Infermeria

5

IC10

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

5

SC10

Atenció a Persones en Situació de Dependència

15


Llista d'admesos 2017/2018

Les següents persones han estat admeses per al procediment de reconeixement:

  • X4873733X

 


Arxius:

Multimèdia