Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Cicles Formatius

CFGB Informàtica d'Oficina


CFGB Informàtica d'oficina

 

Formació Professional de Grau Bàsic. Nous estudis a l'Institut de Palamós.

FAMÍLIA: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

 

OFERTA ÚNICA

  • 2 cursos acadèmics (2000 hores)
  • 2 titulacions: Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el títol de Tècnic/a Bàsic/a.

 

Les sol·licituds de preinscripció es faran de forma PRESENCIAL: http://inspalamos.cat/noticies_c/nou-cicle-formatiu-grau-basic-dinformatica-comunicacions-21.html

DEL 17 AL 26 DE MAIG

 

Requisits per a l'accés al Cicle Formatiu de Grau Bàsic:

  • Haver rebut en el Consell Orientador una recomanació de l'equip docent de l'ESO, aconsellant aquesta opció.
  • Tenir 15 anys complerts o complir-los durant l'any en curs i no superar els 17 anys en el moment d'accedir, o al llarg de l'any natural en el qual s'accedeix al cicle.
  • Haver cursat 3r d'ESO. Excepcionalment s'hi pot accedir després de cursar 2n d'ESO.

 

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA:

Llista d'admesos curs 2021-22

Del 16 al 22 de Juny. (S'anirà actualitzant la informació)

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-basica/inici/

 

Multimèdia