Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Cicles Formatius

CFGM FiP


Durada: 2.000 hores

Amb pràctiques en empreses i posibilitat de modalitat DUAL

 

La competència general del Cicle de Grau Mig de Farmàcia i Parafarmàcia és la d'assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 

Mòduls professionals:

MP1 Oficina de farmàcia

MP2 Dispensació de productes farmacèutics

MP3 Dispensació de productes parafarmacèutics

MP4 Formulació magistral

MP5 Promoció de la salut

MP6 Disposició i venda de productes

MP7 Operacions bàsiques de laboratori

MP8 Primers auxilis

MP9 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

MP 10 Formació i orientació laboral.

MP 11 Empresa i iniciativa emprenedora.

MP12 Anglès tècnic

MP 13 Síntesi

 

Vídeos promocionals

 

 

Díptic de presentació (en pdf)

 

Multimèdia