Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Cicles Formatius

CFGM SMX


Característiques ordinadors SMX i DAM

Cal que cada alumne tingui el seu propi ordinador portàtil.

Sistemes Microinformàtics i Xarxes és un cicle formatiu LOE de grau mitjà de la família professional Informàtica i Comunicacions. 

Durada: 2000 hores repartides en dos cursos acadèmics

Amb pràctiques en empreses i posibilitat de modalitat DUAL

Aprenentatge de llengua estrangera, anglès, a través de continguts (CLIL)

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts


Sistemes Microinformàtics i Xarxes a l'Institut de Palamós

  • Distribució dels mòduls professionals

Mòduls professionals Curs Destacats

 

Muntatge i manteniment d'equips

Electricitat a l'ordinador, components, muntatge i manteniment d'un equip informàtic, instal·lació de programari i noves tendències de muntatge

1

 

 

Aplicacions ofimàtiques

El correu i l'agenda electrònica, processador de text, full de càlcul, bases de dades, ...

1

 

 

Sistemes operatius monolloc

Introducció als sistemes operatius, sistemes operatius lliures i propietaris

1

 

 

Sistemes operatius en Xarxa

Compartició de recursos, integració de sistemes operatius, ...

2

 

 

Xarxes locals

Introducció a les xarxes locals, configuració bàsica i resolució d'incidències

1

 Certificació CISCO

 

Seguretat informàtica

Seguretat passiva i activa, còpies de seguretat, legislació, tallafocs i monitoratge de xarxes

2

 Concurs Catskill Ciberseguretat

 

Serveis de xarxa

DNS, DHCP, correu electrònic, servidors web, accés a sistemes remots, ...

2

 

 

Aplicacions web

Introducció a HTML i CSS. Ofimàtica, gestors d'arxius, gestors de continguts, gestors d'aprenentatge a distància en entorn web

1

 Concurs Wapps.cat

 

Formació i orientació laboral

La recerca d'ocupació, drets bàsics que tenen els treballadors, tipus de contractes, càlculs retributius i la prevenció de riscos laborals

1

 

 

Empresa i iniciativa emprenedora

La tramitació per crear una empresa i les gestions bàsiques de les diferents àrees per fer-la funcionar, això és: personal, producció, compres, vendes, finances, impostos,...

1

 

 

Síntesi

Unió de tots els coneixements adquirits al llarg del cicle
2  

 

Anglès tècnic

Anglès en el món de la informàtica
1  

 

Formació en centres de treball

Estada en empreses del sector per a la realització de pràctiques professionals
2 (1)
 

 

Vídeos promocionals

 

 Díptic de presentació (en pdf)


Arxius:

Multimèdia