Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Notícies

Llista d'assignats al centre de CFGS

26-06-2021

LLISTA D'ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE A GRAU SUPERIOR (document PDF)

LLISTA D'ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE A GRAU SUPERIOR (document PDF)

LLISTA D'ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE A GRAU SUPERIOR, BAREM DEFINITIU (document PDF)

Les persones que hagin obtingut plaça en un dels nostres cicles formatius de grau superior, rebreu un correu electrònic, a partir del 19 de juliol, per a formalitzar la matrícula, enviant la documentació acadèmica que han fet constar com a accés al cicle, i rebran un codi de barres per a fer el pagament de la taxa oficial de matrícula (a la qual es poden aplicar reduccions/exempcions de pagament, si s'està en possessió d'un títol de família nombrosa/monoparental  (depen de la categoría i del tipus serà el 50% de reducció o bé exempció total de pagament), o bé l'alumne té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, o ha estat becari de l'any anterior). Tots aquests motius de bonificació/exempció s'hauran d'acreditar degudament, enviant la documentació corresponent, que estigui actualitzada i vigent. (No s'aplica bonificació si el títol està caducat).


Xarxes socials: