Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Revista

Revista


Les revistes escolars solen ser fruit de la iniciativa d'un grup d'alumnes que busquen un canal d'expressió de les seves inquietuds o una eina de la direcció per a promoure la imatge del centre. Al llarg dels anys, l'Institut de Palamós s'ha trobat amb tots dos models. El primer intent de la revista surt de la iniciativa dels alumnes durant el curs 1987-88. Més tard la revista ja respon al segon model tot i que en el període 2005-2008 s'aconsegueix una bona síntesi: una revista acurada pel que fa a la imatge del centre amb la implicació de l'alumnat.

La revista ha anat evolucionat, canviat la forma i els continguts. La responsabilitat del disseny i edició d'aquesta publicació també ha passat d'unes mans a unes altres, professors i alumnes que han fet possible la seva continuïtat: Joan Ristol, Joan Gasull, Maite Tarrés, Mònica Martínez, Daniel Puiggròs, Sergio Tomàs, Eva Romo, Argia Marquès i Ramon Planas.

La revista s'editava tres cops l'any coincidint amb els tres trimestres del curs escolar i hi participava tota la comunitat educativa. En el nou format actual (curs 2023-24) és elaborada per alumnat de 3r d'ESO en una matèria optativa.

Podeu consultar el darrer número publicat i també les revistes més antigues en els enllaços de més avall.

A la llibreria hi trobareu des del número 31 (edició 1r trimestre 2008/9) endavant, i a la carpeta blava les 30 primeres edicions.

 

 

 

 

 A la carpeta blava hi podeu consultar els 30 primers números en format pdf: