Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Secretaria

Horari


Atenció presencial a l'alumnat del centre:

Matí:

De dilluns a divendres d'11:00 a 11:30

Tarda:

De dilluns a divendres de 17:30 a 17:50

Atenció presencial a les famílies i públic en general:

Matí:

De dilluns a divendres d'11:30 a 13:00 hores

Tardes:

Dimarts i dijous, de 16 a 17:30 hores (tancat a les tardes durant el mes de juliol i fins a l'inici de les classes del curs següent).

Totes les peticions de certificats, historials o altra documentació acadèmica, s'hauran de cursar a través de l'adreça certificats@inspalamos.cat, sempre adjuntant el document identificador de l'alumne/a, per a corroborar la identitat, i en la resposta es comunicarà quan es pot recollir aquesta documentació sol·licitada, un cop degudament signada.

(Exceptuant la recollida de títols acadèmics oficials o resguards de títol, gestions per a les quals cal venir de forma presencial).

Totes les consultes i peticions relacionades amb PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA, s'hauran d'adreçar al correu: matricula@inspalamos.cat.

Multimèdia